اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۲۳

مدیر اطلاع رسانی اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران خبر داد:

حضور رییس انجمن واردکنندگان سم و کود در شبکه اول سیما

فرداصبح سید مهدی حسینی رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مهمان برنامه زنده صبح بخیر ایران از شبکه اول سیما خواهد بود.