اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۲۴

عضو انجمن تولیدکنندگان سم ایران:

اولین نمایشگاه نهادهای کشاورزی، مخاطبان را شگفت زده خواهد کرد

عضو انجمن تولیدکنندگان سم ایران با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در کشور گفت: تعرفه های کم اولین مشکل موجود برای تولیدکنندگان سم در کشور است که برخلاف اعتراضات این صنف تا کنون توجهی به این مورد نشده است.