اخبار روز ۱۳۹۳/۹/۵

روش ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه نهاده های کشاورزی اعلام شد

ستاد برگزاری نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران عصر روز گذشته 5/9/93 خبر از راه اندازی درگاه اینترنتی نمایشگاه داد و روش ثبت نام متقاضیان را اعلام کرد.