اخبار روز ۱۳۹۳/۹/۱۲

اطلاعیه شماره 6 دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

تاریخ رزرو غرفه‌ها روز شنبه ۱۵ آذر اعلام خواهد شد

جهت افزایش امکان ورودی همزمان، رعایت حقوق مساوی و بنا به تصمیم نماینده انجمن ها در ستاد برگزاری، زمان ثبت نام روز شنبه مورخ 15/09/93 در سایت Agricultech.com اعلام خواهد گردید.