اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

خبرگزاری مهر از قول محمد هادی بوستانی گزارش داد:

سی درصد نیاز به سموم کشاورزی وارد می شود.

محمد هادی بوستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان سم کشور با بیان اینکه سالانه به حدود ۲۵ هزارتن سم نیاز داریم، گفت: حدود ۱۸ سال است که در حال فعالیت هستیم و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد سم کشور را تامین می کنیم.

وی افزود: از ابتدا قرار بود که تنها ۱۰ درصد از این میزان وارد شود اما این روزها آمارها حکایت از واردات ۲۵ تا ۳۰ درصد دارد که این هم نوعی بی مهری نسبت به تولید کشور است.