اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران:

تحریم رفت، کود با کیفیت می آید

با پایان تحریم‌های اقتصادی، رقابت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان کود وارد فاز شفاف‌تر و کیفی‌تری خواهد شد.