اخبار روز ۱۳۹۵/۹/۲۰

اطلاعیه شماره ۱ صادر شد

فراخوان ستاد برگزاری چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران

تنها شرکت‌هایی مجاز به ثبت نام می‌باشند که الزاماً عضو یکی از انجمن‌های تولید کنندگان سم، وارد‌کنندگان سم و کود، و واردکنندگان بذر اصلاح شده باشند.