اخبار روز ۱۳۹۵/۹/۲۸

ستاد برگزاری چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران اعلام کرد :

پلان چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران، رونمایی شد.

ساعاتی پیش، پلان چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران برای بازدید متقاضیان در سایت این نمایشگاه قرار داده‌شد.
به گفته ستاد برگزاری، در طراحی این پلان، بهره‌وری بهینه از فضای موجود، سهولت دسترسی به غرفه‌ها و یکسان‌سازی مشاعات تا حد امکان در دستور کار قرار گرفت.