اخبار روز ۱۳۹۷/۱۰/۸

گندم، ایران، دنیا

ایران شانزدهمین تولید‌کننده گندم در دنیا محسوب‌ می‌شود

گندم گیاهی است یک‌ ساله از خانواده گندمیان یا گرامینه که درحدود 6000 گونه از آن وجود دارد و به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین غله یا به‌عبارتی مهمترین گیاه زراعی است که در دنیا کاشته می‌شود. از گندم در تهیه آرد برای نان، ماکارونی، کیک و شیرینی و .... استفاده می‌شود.

سطح زیرکشت گندم در دنیا بیش از 240 میلیون هکتار است که از این مقدار سهم ایران 5.6 میلیون هکتار است. این مقدار که در سال‌های مختلف براساس میزان بارندگی، شرایط اقتصادی و... تغییر می‌کند ایران را در جایگاه یازدهم دنیا قرارمی‌دهد.