اخبار روز ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

آفت کش ها، ایران، دنیا

مصرف آفت کش ها در ایران کم است؛ اما روش استفاده و تنوع آنها است که در تولید و صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی داشته است.