اخبار روز ۱۳۹۸/۱۰/۸

در آستانه سال 2020 منتشر شد:

10 شرکت برتر تولید کودهای آلی در سال 2019

 

تحریریه هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران: کشاورزی ارگانیک علاوه بر تاثیرات شگفت‌انگیزی که درکاهش آلودگی محیط‌زیست دارد، امروزه به ابزاری مهم برای دستیابی به مقوله "کشاورزی‌ سبز" تبدیل شده‌است. فرایند کشاورزی ارگانیک با خارج کردن نهاده‌های شیمیایی توانسته است گام‌های موثری در افزایش بازیافت زباله و پسماند زراعی، افزایش بهره‌وری خاک و بهبود تنوع زیستی بردارد.