اخبار روز ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

دانش جهانی به کمک کشاورزان آمده است:

نقش جالب رنگ‌ها در افزایش عملکرد کودهای کشاورزی

 

 

پیشرفت‌های علمی و فنی به کشاورزان کمک کرده تا مواد رنگی در فرمولاسیون کودهای مایع بسیار مفید واقع شده و کار شناسایی را برای کشاورز آسان کنند. در واقع، با رنگهایی که از تکنولوژی بسیار پیشرفته در آنها استفاده شده، کاربرد سنتی کوددهی متحوّل می‌شود و بدون تاثیر برخواص مفید کودها خصوصیات آنها نیز بر خاک به‌جای نمی‌ماند.