اخبار روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

برای دومین بار در نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

برگزاری پاویون استارتاپ‌های صنعت کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان

امسال هم مانند دوره گذشته شاهد برپایی پاویون استارتاپ‌های صنعت کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان در هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران AGRICULTECH هستیم. در صورت تمایل به حضور و شرکت در این‌ پاویون لطفاً با شماره تلفن‌ ستاد برگزاری ۸۸۵۰۳۰۳۰-۰۲۱‌ تماس حاصل نمایید.