اخبار روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

در هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

۳ اقدام وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از برگشت محصول صادراتی کشاورزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز شاهپور علایی مقدم در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران به سه اقدام وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد که می‌تواند مانع برگشت خوردن محصولات کشاورزی در آینده شود.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما در هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

هیچ یک از محصولات کشاورزی ایران آلوده نیستند

به گزارش خبرگزاری صدا و  سیما، آقای علیرضا مهاجر در مراسم آغاز بکار هشتمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران افزود: در مقاطع مختلف برخی محصولات کشوهای دیگر از جمله بذر آلمانی، ذرت برزیلی بازگشت داده شده‌اند، اما هیچگاه این موضوعات منتشر نشد.

گزارش خبری

برگزاری مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران با حضور جمعی از مقاما