اخبار روز ۱۴۰۱/۸/۱۰

استقبال چشمگیر مشارکت کنندگان از نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران (AGRICULTECH)

اعضای محترم انجمن واردکنندگان سم و کود ایران

اعضای محترم انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس از استقبال کم نظیر بابت مشارکت گسترده در نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران (AGRICULTECH) را ارج نموده و صمیمانه قدردان حسن نیت شما تامین‌کنندگان نهاده‌های کشاورزی می‌باشیم.

بی‌شک این ستاد تمامی مساعی خود را در تامین شرایط بهینه و موثر جهت همراهی شما در این رویداد بزرگ به کار خواهد برد.

ستاد برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران (AGRICULTECH)