اخبار روز ۱۴۰۲/۱۰/۳

امکان حضور استارتاپ‌ها در دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران AGRICULTECH فراهم شد.

از تمامی استارتاپ‌های فعال در این حوزه به عنوان یکی از پایه‌های اساسی رونق کشاورزی دعوت به عمل می‌آید تا در ای