اخبار روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

گزارش ویدیویی اولین روز از دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

گزارش روز اول دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران
دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران باحضور جناب آقای مهاجر، معاون محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و سرکار خانم جلیلی مقدم، ریاست محترم سازمان حفظ نباتات کشور در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد.

افتتاحیه دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران برگزار شد.

دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران باحضور جناب آقای مهاجر، معاون محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و سرکار خانم جلیلی مقدم، ریاست محترم سازمان حفظ نباتات کشور در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد.