ستاد برگزاری نمایشگاه اعلام کرد

آغاز فعالیت غرفه سازی از یکم بهمن

ستاد برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی اعلام کرد فعالیت غرفه سازی از ساعت 10 صبح روز پنج شنبه اول بهمن ماه آغاز می شود و غرفه داران بهتر از فرصت خود به نحو احسن استفاده نمایند.