حضورهیات مدیره و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان بذر ترکیه TSÜAB در افتتاحیه هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران، هیات مدیره و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان بذر ترکیه TSÜAB که به دعوت جناب آقای مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت کشاورزی برای آشنایی با کشاورزی ایران به تهران آمده اند در  افتتاحیه هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران حضور خواهند داشت.