انتشار نخستین شماره نشریه اصلاح کشاورزی همزمان با هفتمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی در تهران

 

نخستین شماره نشریه انجمن واردکنندگان سم و کود ایران همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران منتشر و در سطح نمایشگاه توزیع شد.

به گزارش ستاد خبری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران که از 17 تا 20 دی ماه در مجتمع نمایشگاهی گفتگو دایر است، نشریه" اصلاح کشاورزی" به صاحب امتیازی انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در قالب ویژه نامه 8 صفحه ای و به صورت تمام رنگی با محتوایی متنوع از مطالب انجمن یادشده و همچنین برنامه های 4 روز برگزاری نمایشگاه هفتم نهاده های کشاورزی منتشر و در سطح نمایشگاه توزیع شد.

در این شماره مطالبی به نقل از برخی اعضای هیئت مدیره انجمن، تاریخچه انجمن در هر 3 دوره و تصاویر اعضای انجمن و همچنین مطالبی در زمینه مسائل کشاورزی کشور به ویژه در حیطه تامین نهاده های کشاورزی و توجه به رویکرد دانش جهانی برای کشاورزی ایران به رشته تحریر درآمده است.

جهت دریافت فایل PDF این نشریه می‌توانید آن را از کانال تلگرام نمایشگاه به آدرس  https://t.me/agricultech6/155 دانلود کنید.