برگزاری کارگاه سازمان حفظ نباتات در تشریح رویکرد اهداف و برنامه‌های تایید منابع تدارک آفتکش‌ها

 

 

ستاد خبری نمایشگاه: سعیده نوربخش، مدیر کل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات امروز 18 دی ماه در کارگاه آموزشی این سازمان در هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران با تشکر از هماهنگی و همکاری انجمن واردکنندگان سم و کود به جهت برگزاری این نمایشگاه به روال موفق 6 دوره گذشته و تقدیر از فرصت ایجاد شده توسط این انجمن برای برگزاری این کارگاه، به تشریح رویکرد اهداف و برنامه‌های تایید منابع تدارک آفتکش‌ها پرداخت که محور برخی از آنها به شرح زیر است:

  • یکی از موضوعهای مهم در کاربرد آفت‌کشها ابزاری است که برای آنها استفاده می‌شود و زمانی است که باید آنها را به کار گرفت، ادامه داد: یکی از این ابزارها؛ پاشنده‌ها و دیگری آب است. زمانی که AC یا PH آب بالا باشد ، مولکول آفت کش به محض ورود به آب کاملا شکسته شده و نمی‌تواند بعد از سم پاشی عملکرد لازم را داشته باشد، بنابراین آبی که مورد استفاده قرار می گیرد مهم است.
  • با توجه به ضرورت استفاده از آب با PH و  ACمناسب برای آفت کشها، توصیه ما استفاده از آب باران یا آب تصفیه شده و یا سایر آبهای مناسب مثل آب برخی از چاهها که PH و AC  مناسب دارند، است. در بحث پاشنده‌ها هم بر اساس نوع آفت‌کشی که مورد استفاده است، پاشنده‌های متفاوتی باید مورد استفاده قرار گیرد. ابزاری که سم را به نقطه هدف می‌رساند پاشنده است و انتخاب آن نقش کلیدی در کارکرد موثر آفت‌کش دارد.
  • سومین پارامتر مهم در بحث تاثیر آفت‌کشها زمان استفاده است. زمان ورود آفت‌کش به مزرعه یا باغ بسیار مهم است و زمانی که آفت‌کش خسارت خود را وارد کرده، دیگر سم‌پاشی اثری ندارد.
  • در راستای نظارت مستمر تمام آفت‌کش‌هایی که وارد کشور می‌شود، این اقلام به لحاظ اسنادی بررسی می‌شوند. در این فرآیند هویت و اهلیت کارخانه‌هایی که این اقلام را تولید می کند معلوم می‌شود. در این راستا یک سری مدارک از سوی شرکت‌ها مثل گواهی ثبت در مبدا، وجه تکنیکال که شامل پنج وجه تکنیکال و ... ارائه می‌شود و این مدارک با منابع اصلی مقابله و سنجیده و تایید می‌شود. این فرایند یعنی بررسی اسنادی، نظارت مستمر و تایید اسنادی هم شامل آفت‌کشهای تکنیکال و هم آفت‌کشهای آماده مصرف است.