در کارگاه آموزشی فرآیند نظارت مستمر بر آفت‌کشها در هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران تشریح شد:

تصحیح اشتباهات شرکت‌های وارد کننده آفت‌کش در فرایند ثبت مدارک

 

 

ستاد خبری نمایشگاه: سمیه کربلایی، کارشناس دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات نیز امروز 18 دی ماه در کارگاه آموزشی این سازمان در هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران به تشریح فرآیند نظارت مستمر بر آفت‌کشها پرداخت که محور بخشی از سخنان وی به شرح زیر است.

  • نظارت مستمر برای سمومی است که قبلا در فهرست سموم مجاز ما ثبت شده بودند و وقتی که هیچ تغییری در 5 عامل آن از جمله دُز مصرف، آفت هدف، فورمولاسیون و ... نباشد، شرکتها می‌توانند طریق روال نظارت مستمر اقدام به ثبت منبع کنند.
  • منظور از منبع جدید همان تولیدکنندگان خارجی آفت‌کش هستند. مثلا کشورهای هند و چین که بیشترین واردات آفت‌کش ایران از آنهاست، کارخانه‌های سازنده مختلفی برای سموم تکنیکال دارند و هر واردکننده ای که بخواهد از این کارخانه‌ها سم مورد نیاز کشور را وارد کند در واقع یک منبع جدید را در کشور ما ثبت می‌کند و باید در فرایند نظارت مستمر قرار گیرد.
  • در خصوص چگونگی تکمیل مدارک متقاضیان واردات آفت‌کش از منبع جدید دستورالعمل نظارت مستمر روی سایت سازمان حفظ نباتات قرار گرفته است و همه شرکتها به آن دستورالعمل اشراف دارند، اما آنچه نیاز به توضیح دارد، مربوط به اشتباهاتی است که شرکتها هنگام ارائه مدارک دارند و در این کارگاه سعی می‌کنیم این اشتباهات را تذکر دهیم و اصلاح کنیم. مثلا یکی از مدارکی که باید برای آفت‌کشهای تکنیکال ارائه شود، گواهی ثبت است. یک مورد دیگر آنالیز 5 بَچ تکنیکال است، یکی دیگر از این مدارک آنالیز نتایج آزمایشات سیکس بک تکنولوژی و ... که در آن تکنیکال به کار رفته و روش اندازه‌گیری‌ها مشخص می‌شود.
  • این مدارک برای سم آماده مصرف هم ارائه می شود، مثل گواهی تایید و ثبت در کشور مرجع ملی آنجا که سم را تدارک می‌کنند. آنالیز 5 وجه تکنیکال و سمیت حاد باز هم جدول ترکیبات برای سم آماده به مصرف و اجزایی که در سم فرموله به کار رفته و باقی ماده سم هم در مواردی که مدرک هم تایید شده باشد، ارائه می شود.
  •  بر این اساس، در فهرستی که در سایت سازمان حفظ نباتات گذاشته شده اگر منبع مورد تایید باشد - چه تکنیکال و چه آماده مصرف - در خصوص شرکتی که برای بار دوم متقاضی است که سم و تکنیکال را وارد کند، کافی است یک گواهی تایید از شرکت سازنده داشته باشد و می تواند سم تکنیکال  وارد کند.