رئیس گروه تکنولوژی و محافظت سازمان حفظ نباتات در کارگاه آموزشی هفتمین نمایشگاه نهاده‌ها در تهران عنوان کرد:

استانداردسازی انبارهای آفت‌کشها برای جلوگیری از مخاطرات

 

 

پیمان سیدین، رئیس گروه تکنولوژی و محافظت سازمان حفظ نباتات کشور در کارگاه آموزشی این سازمان که در دومین روز هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران برگزار شد به دستورالعمل‌های تهیه شده استانداردسازی انبارهای آفت کشها اشاره کرد که محور آنها به شرح زیر است:

* این دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات بارگزاری شده  و برای هر دو انجمن تولیدکنندگان  و واردکنندگان آفت کش های کشاورزی نیز ارسال شده است. همچنین در این نمایشگاه کلیات ، ارائه شده است.

* در خصوص اهم موارد و استارنداردهای که باید در ساخت و اصلاح انبارهای آفت کش ها رعایت شود مهم ترین موارد استحکام، ایمنی، موقعیت، ایمنی از منظر مشکلات زیست محیطی، آب های زیرزمینی و خطراتی که برای اماکن مختلف اعم از مسکونی، بیمارستان ها و مناطق دیگر به وجود می آید، است، که بر اساس استانداردهایی از سازمان آتش نشانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت و موارد دیگر که در این آیتم ها در نظر گرفته شده، این استانداردها تدوین شده تا مشکلی از ناحیه انبارهای افت کش ها به وجود نیاید.

  * یکی از مهم ترین نتایج این دستورالعمل ها این است که در تعیین مکان و استحکام و ... انبارهای آفت کشها به گونه ای عمل شود که خطر سیل‌گرفتگی و خطرات دیگر انبارها را با مشکل مواجه نکند.