ثبت نام بازدید کننده

مثلا ۵۲
شماره موبایل حتما باید به صورت 09XXXXXXXXX باشد. بدون هیچ فاصله و خط تیره‌ای