ثبت نام به روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح منتقل شد

اطلاعیه شماره 4 دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

به دلیل مسائل فنی و امنیتی بوجود آمده در سایت نمایشگاه Agricultech.com ثبت نام به روز چهارشنبه مورخ 12/09/93 ساعت 9 صبح موکول می گردد.

با سلام و احترام ؛

بدینوسیله به اطلاع درخواست کنندگان شرکت در دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی می رسانیم به دلیل مسائل فنی و امنیتی بوجود آمده در سایت نمایشگاه Agricultech.com ثبت نام به روز چهارشنبه مورخ 12/09/93 ساعت 9 صبح موکول می گردد.

از متقاضیان محترم درخواست می نماییم به دلیل تسریع در ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور خود را امتحان و فرم ثبت نام غرفه دار را در سایت تکمیل نمایید.

 

با تشکر

ستاد برگزاری دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

مدیر پروژه-حسام حسینی