اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

در گفتگو با محسن احمد مخبری عضو هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان کود و سم بیان شد.

کود های وارداتی با تکنولوژی برتر 20 تا 40 درصد افزایش عملکرد به همراه دارند.

در گفتگویی که خبرگزاری کشاورزی ایران ( ایانا) با مهندس مخبری عضو هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان کود و سم انجام داد، این عضو ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی بر دقت و وسواس واردکنندگان بر کیفیت کود های وارداتی تاکید کرد و گفت این کود ها می توانند در برخی محصولات 20 تا 40 درصد عملکرد را افزایش دهند. کود های مرغوب همچنین توانایی حفظ گیاه در برابر تنش های محیطی مانند سرما و گرما را بالا می برند.