اخبار روز ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

ویدئو

افتتاحیه نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

افتتاحیه نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

«کشاورزی دانش بنیان سلامت و امنیت غذایی»
سیزدهم الی شانزدهم دی ماه 1401
نهران مرکز نمایشگاه دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال 
ساعت بازدید 14 الی 20