اخبار روز ۱۴۰۱/۹/۲۰

اطلاعات تبلیغات در نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران منتشر شد

توجه به موضوع تبلیغات در نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران به دلیل وجود رقابتی چشم‌گیر، سالم و سازنده میان شرکت کنندگان این رویداد نگاه‌های بسیاری را به خود معطوف کرده است به همین منوال اطلاعیه تبلیغات در نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران منتشر شد.