اخبار روز ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

اطلاعيه شماره ٥ صادر شد

شرایط و زمان دریافت مجوز غرفه سازی و زمان بازگشایی سالن اعلام شد.

ستاد برگزاری چهارمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران طی اطلاعیه‌ای شرایط و زمان ارائه ی مجوز غرفه سازی و زمان بازگشایی سالن را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است، غرفه سازانی که مدارکشان تکمیل می باشد می توانند روز پنجشنبه مورخ ٩٥/١٠/٣٠ از ساعت ١٤ به سالن محل برگزاری نمایشگاه واقع در بوستان گفتگو مراجعه کرده و مجوز غرفه سازی خود را دریافت نمایند. همچنین روز جمعه مورخ ٩٥/١١/٠١ ساعت ٩ صبح به عنوان زمان بازگشایی سالن جهت غرفه سازی اعلام گردیده است.