اخبار روز ۱۴۰۱/۹/۲

اطلاعیه شماره دو نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران منتشر شد.

اطلاعیه شماره دو نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران با موضوع زمان، محل برگزاری و نحوه واگذاری غرفه‌ها به مشارکت‌کنندگان منتشر شد.