اخبار روز ۱۳۹۵/۹/۲۹

اطلاعیه شماره 2 صادر شد

شرایط و نحوه‌ی واگذاری غرفه‌های نمایشگاه طی اطلاعیه‌ی شماره‌ی 2 صادر شد

دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه از تمامی متقاضیان نمایشگاه درخواست کرد تا موارد مطروحه در این اطلاعیه را با دقت مطالعه فرمایند.