رویکرد پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

دست در دست کشاورز ایرانی

از این‌رو مطابق سنوات نمایشگاه، امسال با انتخاب شعار « دست در دست کشاورز ایرانی» در حمایت از کشاورزان زحمت‌کش ایرانی برآمدیم. استفاده از نماد دست در پوستر نمایشگاه پنجم مؤید همین مطلب است.

نوع نگاه ما به نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران از آغاز تا به امروز بر مبنای شناخت چالش‌های پیش‌روی فعالان این صنعت مهم و تأثیرگذار و برداشتن قدم‌های مثبت در راستای برطرف کردن آنها می‌باشد. به سبب همین نگاه است که هر سال می‌کوشیم تا هویت مبتنی بر رویکردمان در طراحی پوستر و شعار نقش بسته و فضای نمایشگاه برای مخاطبان یادآور آن باشد.

از این‌رو مطابق سنوات نمایشگاه، امسال با انتخاب شعار « دست در دست کشاورز ایرانی» در حمایت از کشاورزان زحمت‌کش ایرانی برآمدیم. استفاده از نماد دست در پوستر نمایشگاه پنجم مؤید همین مطلب است. همچنین خطوط به‌کار رفته در نماد دست، دربرگیرنده‌ی مفهوم کار علمی و مهندسی و در حوزه‌ی کشاورزی و اهمیت آن در ارتقای این صنعت است.

www.agricultech.com

https://t.me/agricultech5

www.instagram.com/agricultech