عضو هیت مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران:

کشاورزی سالم نیازمند فرهنگسازی است

محمد علی‌نژاد عضو هیت مدیر انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران گفت: " بدون شک استفاده از کودهای کشاورزی سالم و مغذی می تواند آینده جوامع بشری را تضمین کند."

علی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی گفتت:" سالانه حدود 30 الی 40 درصد از محصولات کشاورزی به دلیل هجوم آفات هدر رفته و از بین می روند. گیاهان موجودات زنده ای هستند که نیاز به غذا دارند و با توجه به اینکه در ایران خاک غنی نداریم و عناصر لازم برای گیاهان در خاک وجود ندارد می بایست به گیاهان مواد لازم برای رشد برسد و این مواد نیز از طریق کودهای کشاورزی تامین می شود."

وی ادامه داد:" کمبود مواد مغذی در گیاهان بدون شک با کودهای شیمیایی جبران می شود و در صورتی که این مواد غذایی را به گیاهان ندهیم باعث کاهش محصول خواهیم شد. یکی دیگر از آفاتی که با عدم رسیدگی به گیاهان به وجود می آید تضعیف شدن گیاه و متعاقب آن هجوم بیماریهایی است که به محصول وارد می شود. گیاهان نیز همچون دیگر موجودات زنده در صورتی که ضعیف شوند نمی توانند در مقابل بیماریها از خود محافظت کنند و این بیماریها بی شک محصول را خراب می کند."

علی نژاد اشاره کرد:" یکی از اهدافی که در برگزاری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی وجود دارد، معرفی بذرهای اصلاح شده است. بذرهای اصلاح شده در دنیا به تکنولوژی سطح بالا شهرت دارد و می تواند به افزایش محصول منجر شود. در واقع اگر بذرهای اصلاح شده در دنیا وجود نداشته باشد جوامع بشری با کمبود مواد غذایی روبرو می شوند. به خصوص در کشورمان که تنشهای آب و هوایی وجود دارد و امکان اختلال در روند تولید محصولات وجود دارد بذرهای اصلاح شده می توانند کشاورزی را با رونق همراه سازند و افزایش محصول را به همراه داشته باشند."

عضو هیت مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران گفت:" مساله ای که در این زمینه وجود دارد فرهنگ پایین کشاورزی است. در برخی موارد دیده شده استفاده ناصحیح از کود، سم و حتی بذرهای اصلاح شده در کشاورزی مضراتی را نیز به همراه داشته که این مسئله نیاز به فرهنگسازی کشاورزان را افزایش می دهد. در صورتی که کشاورز بداند از این مواد در چه زمانی و چگونه مصرف کند بدون شک از اثرات مخرب آن جلوگیری می کند."

وی گفت:" مصرف بی رویه این مواد می تواند زیانبار باشد. اگر سموم را مناسب استفاده نکنید و اگر در زمینهای زراعی از کودهای مناسب استفاده نکنیم و هر کود را در زمان مناسب و در جای مناسب خود استفاده نکنیم می تواند اثرات مخربی داشته باشد و هزینه کشاورزی را نیز افزایش دهد. مثالهای زیادی در این زمینه وجود دارد اما اگر بخواهیم این موضوع را ملموس کنیم می توانیم به استفاده از دارو در انسان اشاره داشته باشیم. اگر فردی از دارو به درستی استفاده نکند و یا حتی یک بیمار در زمان مشخصی که دکتر تجویز کرده داروی خود را استفاده نکند چه تاثیری در بدن وی خواهد داشت. یا فرد را دچار شوک های شیمیایی می کند و یا اینکه بیماری وی را بهبود نمی بخشد.  به همین سادگی می تواند به اهمیت نحوه صحیح در سموم و کودهای کشاورزی پی برد. یکی از راه های اساسی برای مقابله با این پدیده فرهنگسازی است."

اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی دقیقا به دنبال فرهنگسازی بوده و با این هدف تشکیل می شود و متخصصی نیز از افراد دعوت شده در این نمایشگاه حضور یابند و پاسخگوی افراد باشند و در این فضای ایجاد شده شرکتها کالاهای تازه تر و مدرن تیر ارائه می دهند  که در مجموع به عنوان قدمی در جهت ارتقا دانش کشاورزی موثر خواهد بود."