حامی طلایی هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

شرکت کشاورزی حاصل نوین شما را به بازدید از نمایشگاه دعوت می‌کند

شرکت کشاورزی حاصل نوین، حامی طلایی هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می‌کند.

همچنین 20 کارت هدیه یک میلیون تومانی به بیست نفر از بازدیدکنندگان غرفه حاصل نوین که در نظرسنجی آن واقع در سالن گلستان شرکت کنند، تعلق خواهد گرفت.